Zmiany we władzach Koła

W dniu 22 października podczas Walnego Zebrania Członków Koła dokonano zmian we władzach statutowych Koła. Nowym Skarbnikiem Koła wybrany został Kolega Robert Kowalski, który wcześniej na posiedzeniu Zarządu złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Rewizyjnej wybrany został Kolega Łukasz Piotrowski, a jej nowym Przewodniczącym został Kolega Józef Zawistowski. Serdecznie gratulujemy Kolegom i liczymy na dalszą owocną współpracę dla dobra Koła Łowieckiego "Szarak" Małkinia Górna.

Darz Bór