Obwody łowieckie

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://sadowski.bho.pl:9080/kolo_lowieckie/images/obwod1.jpg
There was a problem loading image http://sadowski.bho.pl:9080/kolo_lowieckie/images/obwod1.jpg
There was a problem loading image http://sadowski.bho.pl:9080/kolo_lowieckie/images/obwod2.jpg
There was a problem loading image http://sadowski.bho.pl:9080/kolo_lowieckie/images/obwod2.jpg

Obwód 1
Granica obwodu biegnie od m. Boguty Pianki, drogą przez m. Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Kunin-Zamek do szosy Czyżew-Nur w m. Godlewo Warszw, szosą tą do m. Michałowo, dalej drogą przez m. Stokowo-Bućki, Murawskie-Czachy, Godlewo-Baćki, do granicy gminy Boguty Pianki, granicą gminy do szosy Boguty-Ciechanowiec, szosą tą do m. Boguty Pianki

obwod1.jpg

Obwód 2
Granica obwodu biegnie od m. Czyżew Osada szosą w kierunku m. Nur do m. Godlewo-Wielkie, dalej drogą przez m. Godlewo Warsze do m. Zuzela, skąd rzeczką do rz. Bug, rz. Bug do drogi w kierunku m. Gąsiorowo, drogą tą przez m. Gąsiorowo do przystanku kolejowego Zaręby Kościelne, torem kolejowym do m. Czyżew

obwod2.jpg