Historia koła

W 1950r. kilku nieżyjących już myśliwych utworzyło na terenie Małkini K.Ł. "Mewa". W pierwszych latach dzierżawiło ono dwa obwody łowieckie na terenie gminy Małkinia Górna i Zaręby Kościelne. W latach 1954-1960 z uwagi na sytuację polityczną działalność Koła była ograniczona. Po odwilży politycznej 31.01.1960r. na Walnym Zgromadzeniu Koło zmieniło nazwę na K.Ł. "Szarak". Założycielem koła byli nieżyjący już koledzy: Jan Kowalski- łowczy, Stanisław Bujalski- prezes, Marian Kowalski- skarbnik, Witold Kocela- sekretaż. 
Dzisiaj Koło dzierżawi dwa obwody łowieckieo powierzchni 14750ha. Dzierżawione obwody posiadały bardzo dobre stany zwierzyny drobnej. W ostatnich latach mimo wielu zabiegów gospodarczych i ochroniarskich stan zajęcy i kuropatw drastycznie zmalał.

W celu zasilenia łowiska, koło zakupuje ok. 100 szt. bażantów i wypuszcza je w łowisko. Pomimo niewielkiej ilości lasów (12%) w naszych obwodach pozyskujemy również jelenie, sarny i dziki. W sezonie łowieckim 2009/2010 Kol. Maciej Kaczyński pozyskał byka o wadze wieńca 13,5 kg. i tuszy 198 kg., wyceniony wstępnie na 234,9 CIC, co daje mu lokalizację w krajowej czołówce. W 2000r. Koło wydzierżawiło we wsi Opatowina starą osadę leśną, którą bardzo szybko wyremontowano i umeblowano, obecnie służy jako domek myśliwski do odbywania spotkań, szkoleń i biesiad. Zarząd Koła rok rocznie przeprowadza szkolenia mysliweych na temat bezpieczeństwa na polowaniu, etyki i kultury łowieckiej. Zapraszamy wysokiej klasy specjalistów takich jak: Kol. Jerzy Woźnieak, Kol. Bogdan Michalski, prof. Bolesław Jabłoński- członek PAN, na wykłady dla członków naszego "Szaraka" w zakresie przyczyn drastycznego spadku populacji zajęca i kuropatwy na naszym terenie i całego kraju, na tematy tresury psów myśliwskich, czy też sposobów wabienia zanęcania zwierzyny łownej. Członkowie koła odbyli również spotkanie z pracownikiem stacji badawczej PZŁ w Czempinie Panem Markiem Bresińskim i wykładowcą w Instytucie biologii na Uniwersytecie w Białymstoku prof. Janem Raczyńskim oraz członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Krzysztofem Mielnikiewiczem.

W każdym roku przeprowadzane są zawody strzeleckie K.Ł "Szarak" i przestrzeliwanie broni. W zakresie strzelectwa myśliwskiego Koło może poszczycić się naprawdę dużymi sukcesami. Dwunastu naszych członków reprezentowało byłe woj. Ostrołęckie, a obecnie okręg ostrołęcki na Mistrzostwach Polski w strzelaniu myśliwskim. W 1984r. na Mistrzostwach Polski w Gdańsku Kol. Roman Puławski zdobył III miejsce, a w 2010r. Kol. Maciej Kaczyński VI. Obecnie 3 naszych myśliwych reprezentuje okręg ostrołęcki na krajowych mistrzostwach oraz w lidze strzeleckiej. Na zawodach o puchar byłego Przewodniczącego OORŁ K.Ł,. "Szarak" 19 razy w tym od 1996r. 13 razy z rzędu zdobywało pierwsze miejsce. Indywidualnie Maciej Kaczyński zywciężył w 1999, 2001, 2004, 2007r., II miejsce zajął w 2006, III w 2005r. Piotr Kaczyński zwyciężał w latach 2005, 200, Roman Puławski w 1983r. a Tadeusz Kaczyński w 1982r. zajął miejsce II. Zdzisław Manowski III miejsce w1997r., Robert Kowalski II w 1990, a Jarosław Świderski III m-ce w 2007r. Na zawodach leśników Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z Warszawy, Olsztyna i Białegostoku w 2001r. zwyciężył nasz myśliwy Tomasz Kaczyński. Nasze Koło 19 razy brało udział w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, gdzie w 2009r. zajęliśmy III miejsce, a w 2008 oraz 2010r. miejsce X. Myśliwi z "Szaraka" zdobyli 16 wawrzyńców strzeleckich w tym: Maciej Kaczyński złote wawrzyny w 2007, 2008, 2009, 2010r., srebrny w 2006, 2011, 2012, a brazowe w 2005, 2004r. Piotr Kaczyński srebrny w 2002 i 2006r., brązowe w 2001, 2005, 2007r.Jarosław Świderski: srebrny w 2008, 2009, 2010r. Od lat Koło współpracuje ze szkołami: Szkołą Specjalną w Zuzeli oraz Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Bogutach. Podczas wspólnych zimowych wypadów na dokarmianie zwierzyny, pogadanek, rozmów oraz niejednokrotnie uczestnictwa myśliwych w zajęciach lekcyjnych, młodzież zdobywa cenne nawyki i wiadomości na temat ochrony przyrody i środowiska, poznaje znaczenie zwierzyny w środowisku naturalnym, a my od nich uczymy się wrażliwości i radości z życia.

Organizujemy dla dzieci ogniskaz pieczoną nad ogniem kiełbaską, konkursy wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska, kupujemy drobne upominki i nagrody. Wspólnie z uczniami "sprzątamy świat" oraz likwidujemy dzikie wysypiska śmieci,. Prowadzimy również pogadanki z ludnością wiejską i sołtysami. Współpracujemy z administracją Lasów Państwowych i policją. Mamy swoją siedzibę - domek myśliwski, przy którym zbudowaliśmy kapliczkę Św. Huberta. Dnia 06.11.2010r. podczas uroczystości poświęcenia sztandaru nastapiło odsłonięcie i poświęcenie tej kapliczki. Posiadamy karawan do przewożenia myśliwych i nagonki. Prowadzona jest kronika koła. W 2008r. członkowie koła zakupili skuter śnieżny, aby w trudnych, zimowych warunkach dokarmiać zwierzynę. W byłej Powiatowej Radzie Łowieckiej PZŁ w Ostrowi Maz. nieżyjący już Kol. Jan Kowalski pełnił funkcję w zarządzie, a w latach 70-tych był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Warszawie, a Kol. Jerzy Mróz był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jan Kowalski był członkiem WORŁ w Ostrołęce w latach 1986-1990, sędzią łowieckim od 1976-1986r. Tadeusz Kaczyński był członkiem OORŁ w latach 2005-2010, obecnie jest członkiem Komisji Strzeleckiej przy OORŁ i sędzią Sądu Łowieckiego. Maciej Kaczyński od 2007 - przewodniczacym Komisji Strzeleckiej. Od 2005r. - sędzią Sądu Łowieckiego.Od grudnia 2010r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego ORŁ w Ostrołęce. Jarosław Świderski od 2007r. jest członkiem Komisji Strzeleckiej, od 2008 - rzecznikiem dyscyplinarnym, a od grudnia 2010r. zastępcą przewodniczącego Zarządu Okregowego PZŁ w Ostrołęce. Koło brało czynny udział przy budowie strzelnicy myśliwskiej, z 1000zł dofinansowano budowę nowego domku na strzelnicy, który buduje się na miejscu spalonego w 2010r. Prowadziny czynną i skuteczną walkę z kłusownictwem.

 

W trakcie istnienia "Szaraka" odebrano kłusownikom: sztucer z luneta, dwie dubeltówki własnej roboty, zatrzymano wnykarza z dwoma zajęcami. We wszystkich wypadkach sprawy trafiły do sądu i zakończyły się wyrokami. Zebrano ponad 20000 wnyków i sideł. Koło kultywuje tradycje łowieckie. Corocznie każde polowanie hubertowskie rozpoczyna się mszą św., a kończy pokotem. Wtedy to młodzi adepci myslistwa składają uroczyste ślubowanie. Niezapomniane dla wszystkich są polowanie wigilijne, kiedy po zakończeniu polowania dzielimy się opłatkiem i śpiewamy wspólnie kolędy, a dla zwierzyny wkładamy do paśników karmę z drobinkami opłatka. Po polowaniu zawsze jest układany i odtrąbiony pokot. W sezonie łowieckim 2009/2010 podczas wyjątkowo ostrej zimy wyłożono następujące ilości karmy: 6 ton buraków, 2 tony marchwi, 2,5 tony jabłek, 4tony ziarna i pośladu, 2 tony ziarna kukurydzy, 2,5 tony siana i kiszonki, 500 kg soli. Podczas szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach rolnych dogadujemy się z rolnikami i wypłacamy odszkodowania.

Wszystkie nasze łowiska wyposażone są w urządzenia hodowlane takie jak: budki dla kuropatw, podsypy dla bażantów, lizawki, paśniki dla zwierzyny grubej, wodopoje, poletka żerowe o pow. 4,1 ha, nęciska, ambony, zwyżki w ilościach gwarantujących prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej. Medalami zasługi łowieckiej odznaczonych jest 13 członków koła, 8 mysliwych posiada odznaczenia "zasłużony dla okręgu ostrołęckiego". W kole jest 12 psów ułozonych do polowania na ptactwo, 5 do polowania na drapieżniki i 3 do odszukiwania postrzałków. Koło prowadzi zbiorowe akcje zbierania wnyków i sideł oraz intensywnie zwalcza drapieżniki łowieckie między innymi polujac z psami na lisy, jenoty w norach, stogach i drenach. Na obydwu obwodach powołani są strażnicy łowieccy. Co roku na poprawę warunków bytowania zwierzyny koło przeznacza około 10000zł. Udostepniamy domek myśliwski młodzieży szkolnej na biwaki i ogniska. Wybudowana jest sztuczna nora do nauki i układania psów. W każdym roku przeprowadzany jest konkurs psów mysliwskich. Obecnie koło liczy 44 członków i 2 stażystów. Wyjątkowe cech koła to panująca w nim miła i serdeczna atmosfera, koleżeńskie stosunki, bezkonfliktowość.