PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCHW SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/18

PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCHW  SEZONIE  ŁOWIECKIM  2017/18

 

  Data

Łowisko

(obwód)

poluj

 

Miejscezbiórki
(godzina)

Prowadzący
polowanie

Pomocnik
prowadząc.

14.10.2017

Obwód 151 

lis,dzik,

Godlewo Łuby

Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanisław

Godlewski Krzysztof

15.10.2017 Obwód 152 lis, dzik Pułazie (Dąb) 9:00 Kaczyński Maciej Maliszewski Jerzy

21.10.2017

Obwód 152

lis,dzik

Godlewo Warsze

Rytel Sławomir (900)

Rytel Sławomir

Kołodziejski Robert

22.10.2017

Obwód 151

 lis,dzik

Kamieńczyk Borowy

Zakrzewski Zygmunt (900)

Zakrzewski Zygmunt

Godlewski Stanisław

29.10.2017 Obwód 152 lis, dzik Gąsiorowo przystanek PKS 9:00 Kuciel Andrzej Piotrowski Łukasz

4.11.2017

Obwód 151

(hubertowskie)

lis,dzik,

Opatowina "Hubertówka"(900)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy
11.11.2017 Obwód 151 lis, dzik

Kamińczyk Borowy

Zakrzewski Zygmunt 9:00

Zakrzewski Zygmunt Nagórka Robert

12.11.2017

Obwód 152

 lis,dzik,

Zgleczewo przystanek PKS (900)

Zawistowski Józef

Domanowski Krzysztof

18.11.2017

Obwód 152

lis,dzik

Szulborze Wielkie (dawna kuźnia)(900)

Ciupa Józef

Sadowski Andrzej

25.11.2017 Obwód 151 lis, dzik Godlewo Łuby Godlewski Stanisław (9:00) Bogucki Zygmunt Godlewski Stanisław

26.11.2017

Obwód 152

lis, dzik

Brulino Lipskie Bańkowski Ludwik (900)

Bańkowski Ludwik

Piotrowski Łukasz

2.12.2017

 

Obwód 151

 

lis, dzik

Boguty Pianki

Bogucki Zygmunt (900)

Wyszyński Zbigniew

Kołodziejski Robert

3.12.2017

 

Obwód 152

 

lis, dzik

Opatowina "Hubertówka" (900)

Rytel Sławomir

Rytel Marcin

10.12.2017 Obwód 151 lis, dzik, zając Białe Szczepanowice szkoła, Kraszewo, Zabiele, Gołyń (8:00) Zakrzewski Zygmunt Godlewski Stanisław

17.12.2017

Obwód 152

(wigilijne)

 lis, dzik, zając

Zgleczewo przystanek PKS (8:00)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

30.12.2017

 

Obwód 152

 

 

lis, dzik

Gąsiorowo przystanek PKS (900)

Zawistowski Józef

 

Sadowski Andrzej

06.01.2018 Obwód 152 lis, dzik Zuzela szkoła (9:00) Jakiel Władysław Karp Jacek

14.01.2018

Obwód 151

lis, dzik

Kutyłowo Perysie Złotkowski Henryk (900)

Wyszyński Zbigniew

Godlewski Krzysztof

20.01.2018 Obwód 152 lis, dzik

Godlewo Warsze

Rytel Słwomir (9:00)

Rytel Sławomir Rytel Marcin

28.01.2018

Obwód 152

lis, dzik

Zgleczewo przysztanek PKS (900)

Kaczyński Tadeusz

Żochowski Zbigniew

 

Uwaga: odstrzał zwierzyny może ulec zmianie ze względu na wykonanie planu polowań.