PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCHW SEZONIE ŁOWIECKIM 2020/21

PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCHW  SEZONIE  ŁOWIECKIM  2020/21

 

  Data

Łowisko

(obwód)

poluj

 

Miejscezbiórki
(godzina)

Prowadzący
polowanie

Pomocnik
prowadząc.

25.10.2020

Obwód 152

lis,dzik,

łania, cielak

Pułazie -Dąb

(900)

Kuciel Andrzej

Piotrowski Łukasz

31.10.2020 Obwód 151 lis, dzik, byk

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanislaw Godlewski Krzysztof

07.11.2020

Obwód 152

(hubertowskie)

lis,dzik, łania, cielak

"Hubertówka" Opatowina (900)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

14.11.2020

Obwód 151

 

 lis,dzik, byk

Boguty kol. Bogucki Zygmunt (900)

Bogucki Zygmunt

Bańkowski Lucjan

22.11.2020 Obwód 152 lis, dzik, łania, cielak Godlewo Warsze kol. Rytel Sławomir (900) Rytel Sławomir Kołodziejski Robert

29.11.2020

Obwód 151

 

lis,dzik, byk

Kutyłowo Perysie (900)

Wyszyński Zbigniew

Godlewski Krzysztof
05.12.2020 Obwód 152 lis, dzik, łania, cielak

Zakrzewo Kopijki - szkoła (900)

Zawistowski Józef Żochowski Zbigniew

13.12.2020

Obwód 151

 lis,dzik, byk

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Piotrowski Łukasz

Sadowski Andrzej

20.12.2020

Obwód 152

(wigilijne)

lis,dzik, zając

"Hubertówka" Opatowina (800)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

27.12.2020

Obwód 151

lis, dzik, byk Boguty kol. Bogucki Zygmunt (9:00) Bogucki Zygmunt Sadowski Marcin 

02.01.2020

Obwód 152

 

lis, dzik, łania, cielak

Godlewo Warsze kol. Rytel Sławomir (900)

Rytel Sławomir

Kołodziejski Robert

10.01.2021

 

Obwód 151

 

lis, dzik, byk

Godlewo Wielkie - dawny skup buraków (900)

Zawistowski Józef

Puchalski Zdzisław

16.01.2021

 

Obwód 152

 

lis, dzik, łania, cielak

Zgleczewo - przystanek PKS (900)

Kaczyński Maciej

Sadowski Andrzej

24.01.2021 Obwód 151 lis, dzik, byk  Godlewo Wielkie - dawny skup buraków (900) Wyszyński Zbigniew Godlewski Stanisław

30.01.2021

Obwód 152

 

 lis, dzik, cielak 

"Hubertówka" Opatowina (900)

Maliszewski Jerzy

Sadowski Andrzej

07.02.2021

 

Obwód 151

 

 

lis

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanisław

 

Godlewski Krzysztof

14.02.2021 Obwód 152 lis Gąsiorowo - przystanek PKS (900) Zawistowski Józef Żochowski Zbigniew

21.02.2021

Obwód 151

lis

Kutyłowo Perysie- szkoła (900)

Godlewski Stanisław

Godlewski Krzysztof

28.02.2021 Obwód 152 lis

Kałęczyn kol. Kołodziejski Robert  (900)

Kuciel Andrzej Godlewski Krzysztof

 

Uwaga: odstrzał zwierzyny może ulec zmianie ze względu na wykonanie planu polowań.