PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCHW SEZONIE ŁOWIECKIM 2021/22

PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCHW  SEZONIE  ŁOWIECKIM  2022/23

 

  Data

Łowisko

(obwód)

poluj

 

Miejscezbiórki
(godzina)

Prowadzący
polowanie

Pomocnik
prowadząc.

23.10.2022

Obwód 154

lis,dzik,

łania, cielak, byk

Pułazie -Dąb

(900)

Kuciel Andrzej

Piotrowski Łukasz

30.10.2022 Obwód 148 lis, dzik, byk,cielak

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanisław Godlewski Krzysztof

05.11.2022

Obwód 154

(hubertowskie)

lis,dzik, łania, cielak, byk

"Hubertówka" Opatowina (900)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

13.11.2022

Obwód 148

 

 lis,dzik, byk, cielak

Boguty kol. Bogucki Zygmunt (900)

Piotrowski Łukasz

Kuciel Andrzej

19.11.2022 Obwód 154 lis, dzik, łania, cielak, byk Godlewo Warsze kol. Rytel Sławomir (900) Rytel Sławomir Kołodziejski Robert

27.11.2022

Obwód 148

 

lis,dzik, byk, cielak

Kutyłowo Perysie - szkoła (900)

Wyszyński Zbigniew

Godlewski Krzysztof
04.12.2022 Obwód 154 lis, dzik, łania, cielak, byk

Zakrzewo Kopijki - szkoła (900)

Zawistowski Józef Żochowski Zbigniew

11.12.2022

Obwód 148

 lis,dzik, byk, cielak

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Piotrowski Łukasz

Sadowski Andrzej

18.12.2022

Obwód 154

(wigilijne)

lis,dzik, zając

"Hubertówka" Opatowina (800)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

01.01.2023

Obwód 154

lis, dzik, łania, byk, cielak Godlewo Warsze  kol. Sławomir Rytel (9:00) Sadowski Andrzej Kołodziejski Robert

07.01.2023

Obwód 148

 

lis, dzik, cielak, byk

Godlewo Wielkie dawny skup buraków (900)

Zawistowski Józef

Puchalski Zdzisław

15.01.2023

 

Obwód 154

 

lis, dzik, łania, byk

Zgleczewo przystanek PKS (900)

Kaczyński Maciej

Sadowski Andrzej

22.01.2023

 

Obwód 148

 

lis, dzik, byk

Godlewo Wielkie dawny skup buraków (9:00)

Wyszyński Zbigniew

Godlewski Stanisław

29.01.2023 Obwód 154 lis, dzik, cielak, byk  "Hubertówka" Opatowina (900) Maliszewski Jerzy Sadowski Andrzej

05.02.2023

Obwód 148

 

 lis

Godlewo Łuby kol. Stanisław Godlewski (900)

Godlewski Stanisław

Godlewski Krzysztof

12.02.2023

 

Obwód 154

 

 

lis

Gąsiorowo przystanek PKS (900)

Zawistowski Józef

 

Żochowski Zbigniew

19.02.2023 Obwód 148 lis Kutyłowo Perysie (900) Godlewski Stanisław Godlewski Krzysztof

26.02.2023

Obwód 154

lis

Kałęczyn kol. Kołodziejski Robert (900)

Kuciel Andrzej

Kołodziejski Robert

 

Uwaga: odstrzał zwierzyny może ulec zmianie ze względu na wykonanie planu polowań.