PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCHW SEZONIE ŁOWIECKIM 2021/22

PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCHW  SEZONIE  ŁOWIECKIM  2021/22

 

  Data

Łowisko

(obwód)

poluj

 

Miejscezbiórki
(godzina)

Prowadzący
polowanie

Pomocnik
prowadząc.

24.10.2021

Obwód 152

lis,dzik,

łania, cielak, byk

Pułazie -Dąb

(900)

Kuciel Andrzej

Piotrowski Łukasz

30.10.2021 Obwód 151 lis, dzik, byk

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanislaw Godlewski Krzysztof

06.11.2021

Obwód 152

(hubertowskie)

lis,dzik, łania, cielak, byk

"Hubertówka" Opatowina (900)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

13.11.2021

Obwód 151

 

 lis,dzik, byk

Boguty kol. Bogucki Zygmunt (900)

Piotrowski Łukasz

Kuciel Andrzej

21.11.2021 Obwód 152 lis, dzik, łania, cielak, byk Godlewo Warsze kol. Rytel Sławomir (900) Rytel Sławomir Kołodziejski Robert

27.11.2021

Obwód 151

 

lis,dzik, byk

Kutyłowo Perysie - szkoła (900)

Wyszyński Zbigniew

Godlewski Krzysztof
05.12.2021 Obwód 152 lis, dzik, łania, cielak, byk

Zakrzewo Kopijki - szkoła (900)

Zawistowski Józef Żochowski Zbigniew

11.12.2021

Obwód 151

 lis,dzik, byk

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Piotrowski Łukasz

Sadowski Andrzej

19.12.2021

Obwód 152

(wigilijne)

lis,dzik, zając

"Hubertówka" Opatowina (800)

Kaczyński Maciej

Maliszewski Jerzy

02.01.2022

Obwód 151

lis, dzik, byk Boguty kol. Bogucki Zygmunt (9:00) Bogucki Zygmunt Sadowski Marcin 

06.01.2022

Obwód 152

 

lis, dzik, łania, cielak, byk

Godlewo Warsze kol. Rytel Sławomir (900)

Rytel Sławomir

Kołodziejski Robert

09.01.2022

 

Obwód 151

 

lis, dzik, byk

Godlewo Wielkie - dawny skup buraków (900)

Zawistowski Józef

Puchalski Zdzisław

15.01.2022

 

Obwód 152

 

lis, dzik, łania, cielak, byk

Zgleczewo - przystanek PKS (900)

Kaczyński Maciej

Sadowski Andrzej

22.01.2022 Obwód 151 lis, dzik, byk  Godlewo Wielkie - dawny skup buraków (900) Wyszyński Zbigniew Godlewski Stanisław

30.01.2022

Obwód 152

 

 lis, dzik,  cielak, byk

"Hubertówka" Opatowina (900)

Maliszewski Jerzy

Sadowski Andrzej

06.02.2022

 

Obwód 151

 

 

lis

Godlewo Łuby kol. Godlewski Stanisław (900)

Godlewski Stanisław

 

Godlewski Krzysztof

13.02.2022 Obwód 152 lis Gąsiorowo - przystanek PKS (900) Zawistowski Józef Żochowski Zbigniew

20.02.2022

Obwód 151

lis

Kutyłowo Perysie- szkoła (900)

Godlewski Stanisław

Godlewski Krzysztof

27.02.2022 Obwód 152 lis

Kałęczyn kol. Kołodziejski Robert  (900)

Kuciel Andrzej Kołodziejski Robert

 

Uwaga: odstrzał zwierzyny może ulec zmianie ze względu na wykonanie planu polowań.