Kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego
Kolegi Śp. Cezarego Prończuka
wieloletniego Członka Koła Łowieckiego “Szarak” w Małkini Górnej.
 
Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz wszystkim, których dotknęła śmierć Czarka składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia, wparcia i otuchy w tych trudnych chwilach.
 
 
Zarząd i Członkowie KŁ “Szarak”.