Kilka słów przed kolejnym sezonem polowań zbiorowych.

Szanowni Koledzy.

Zbliża się kolejny sezon polowań zbiorowych (plan polowań w zakładce) i zgodnie z odwieczną tradycją, rozpoczniemy go od polowania "Hubertowskiego" w dniu 7 listopada 2015 roku. Rozpoczniemy uroczyście od mszy świętej, która odbędzie się w Hubertówce o godzinie 9:00.

Zarząd Koła uprzejmie przypomina Kolegom, iż wszyscy Ci, którzy nie opłacili składek na rzecz Koła nie mogą brać udziału w polowaniach, poza tym obowiązuje nas jeszcze składka na PZŁ, i powinniśmy uregulować ją niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2015 roku. Składka wynosi 355zł, ulgowa 195zł (w tym ubezpieczenie 35zł), ze składki ulgowej korzystać mogą Koledzy, którzy ukończyli 70 rok życia oraz ucząca się młodzież do 25 roku życia.

Dodatkowo przypomina się Kolegom, iż myśliwy biorący udzial w polowaniu na zające przywozi ze sobą naganiacza, natomiast Koledzy prowadzący polowania na dziki, sarny i lisy zapewniają co najmniej 3 naganiaczy na polowanie. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników polowania, raz jeszcze przypominamy, iż na polowaniach zbiorowych obowiązuje jaskrawy strój lub jego elementy (opaski, kamizelki, naszywki).

Darz Bór