Dokarmiamy zwierzynę.

      Zbliżające się mrozy nie powinny zaszkodzić zwierzynie, gdyż jak co roku jesteśmy dobrze przygotowani, aby jej pomóc. Na zwierzynę w lasach, w których gospodarkę łowiecką prowadzi koło "Szarak" czeka kilkanaście ton karmy.

      W dwóch obwodach łowieckich nadzorowanych przez nasze Koło znajduje się kilkanaście miejsc dokarmiania. Najczęściej odwiedzają je jelenie, sarny i dziki. Dokarmiamy także bażanty i kuropatwy. Dotychczas nasze Koło zakupiło 2 tony kukurydzy, 5 ton buraków, 3,5 tony wysłodek z jabłek, 1,5 tony jabłek. Planowany jest jeszcze zakup kilku ton siana oraz marchwi i soli z mikroelementami, co pozwoli utrzymać zwierzynie dobrą kondycję podczas zimy.

      Dokarmianie zwierzyny to nie tylko humanitarny gest z naszej strony, ale również działanie na rzecz ograniczenia szkód w uprawach leśnych. Ułatwiony dostęp do karmy umożliwia zwierzynie przeżycie najcięższego okresu, jakim jest zima, ale też odciąga ją od zgryzania młodych drzewek i niszczenia kolejnego pokolenia lasu.