rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Polowanie Hubertowskie 2014

hubertus.jpgNa terenach dzisiejszej Belgii w rodzie królewskim Merowingów około roku 655 urodził się Hubert. Ożenił się ze znamienitą przedstawicielką rodu Heristal, wiodąc z nią uporządkowane, bogobojne i dostatnie życie arystokraty. Pewnego razu jego żona zmuszona była wyjechać w długą podróż do swojej chorej matki. Na kilka miesięcy Hubert został sam i z wolności tej zaczął korzystać. Rozpoczęły się całonocne biesiady w towarzystwie druhów z książęcej drużyny. Dnie spędzał na polowaniach, w łowach zupełnie się zatracił, polował bez opamiętania. I stało się! Hubert wraz z drużyną wyruszył w lasy Gór Ardeńskich na konne polowanie na jelenie. W pewnej chwili orszakowi jeźdźców ukazał się ogromny biały jeleń - dziesiątak. Hubert ruszył konno za zwierzem. Towarzysze zostali daleko w tyle. Pościg trwał wiele godzin. W pewnym momencie zwierz sam zatrzymał się na leśnej polanie. Także koń Huberta stanął, jak wryty. Psy, towarzyszące księciu, nie chciały atakować zwierza. Hubert dostrzegł, że pośrodku jeleniego wieńca żarzy się świetlisty krzyż, jednocześnie usłyszał nieziemski głos :

- Hubercie, czemu niepokoisz biedne zwierzęta, a nie dbasz o zbawienie duszy ?
Hubert zsiadł z konia, rzucił się na kolana i zapytał :

- Panie, co mam robić ?

Jeleń odrzekł :

- Jedź do Maastricht, do mego sługi Lamberta, on powie ci, co masz uczynić.

 

Wydarzenie to spowodowało wewnętrzną przemianę Huberta, który od tego momentu zmienił swoje życie. Usłuchał głosu jelenia i udał się do biskupa Lamberta. Hubert został księdzem, a po męczeńskiej śmierci Lamberta ówczesny papież Sergiusz I konsekrował Huberta na biskupa.        Hubert zmarł około roku 727. Krótko po śmierci nasz bohater został kanonizowany i (już jako święty) ustanowiony przez Kościół patronem myśliwych, a dzień jego śmierci i przeniesienia jego relikwii do klasztoru w Andagium - 3 listopada jest świętem myśliwych.
           

Jak każdego roku, w naszym Kole polowanie hubertowskie rozpoczyna się mszą świętą za naszych zmarłych kolegów. W tym roku nasze intencje skierowane były także o zdrowie dla żony i mamy naszych kolegów Ireneusza i Wojciecha Siwków, której z całego serca życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

 

Po Mszy Świętej  odbyła się odprawa myśliwych, na której przysięgę myśliwską złożył nowo przyjęty do Koła „Szarak” kolega Andrzej Sadowski.

 

Po odprawie koledzy udali się do lasu na hubertowskie łowy. W tym roku święty Hubert był łaskawy i na pokocie znalazły się dwa dziki, co dodatkowo okrasiło tę uroczystość. Królem polowania został Jacek Karp a wicekrólem Sławomir Samsel.

 

Uroczyste polowanie zakończyło się wspólną biesiadą myśliwych i snuciem długich opowieści o starych, dobrych obfitujących w zwierzynę łowach.