rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Przedłużenie okresu odstrzału sanitarnego

Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 roku (poz. 3749) przedłużony został odstrzał sanitarny dzików do dnia 31 maja 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż obwody łowieckie w naszym kole uległy zmianie (w obydwu numeracja, a w jednym areał) kolejne odstrzały (w tym sanitarne) wystawiane będą niezwłocznie po dostosowaniu mapy obwodów i zmianie ich numeracji w EPI.

Darz Bór