Przedłużenie okresu odstrzału sanitarnego

Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 roku (poz. 3749) przedłużony został odstrzał sanitarny dzików do dnia 31 maja 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż obwody łowieckie w naszym kole uległy zmianie (w obydwu numeracja, a w jednym areał) kolejne odstrzały (w tym sanitarne) wystawiane będą niezwłocznie po dostosowaniu mapy obwodów i zmianie ich numeracji w EPI.

Darz Bór