Absolutorium i zmiany we władzach Koła "Szarak"

Stan pandemii złagodniał na tyle, iż można było po niemal 2 latach zwołać Walne Zebranie Członków. Zarząd Koła "Szarak" przedstawił Członkom Koła sprawozdania merytoryczne i finansowe, a Komisja Rewizyjna po wcześniejszej analizie dokumentów, wnioskowała o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu. Po wnikliwej, merytorycznej dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium każdemu Członkowi Zarządu. Tajne głosowania przebiegły sprawnie, a ich wyniki świadczą o bardzo dobrej pracy Zarządu Koła. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium za swoją pracę. Oprócz głosowań nad udzieleniem absolutorium oraz zatwierdzeniem planu budżetu i planu gospodarczego Koła na kolejny rok gospodarczy, Zarząd wniósł do Walnego Zebrania Członków o powołanie Podłowczego Koła "Szarak". Zaproponowano kandydaturę Kolegi Andrzeja Sadowskiego, który wyraził zgodę i w głosowaniu tajnym, jednogłośnie został wybrany na Podłowczego Koła. Kolega Sadowski złożył wcześniej rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej, a na jego miejsce Członkowie Koła powołali w głosowaniu tajnym Kolegę Zbigniewa Wyszyńskiego. Serdecznie gratulujemy Zarządowi otrzymania absolutorium, życzymy dalszych owocnych lat pracy z pożytkiem dla całej Braci łowieckiej. Nowo wybranym Kolegom życzymy sukcesów i zaangażowania w działaniu dla dobra naszego Koła.

Darz Bór