rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Aktualności

Składka roczna do PZŁ

Szanowni Koledzy

W dokumentach, które zostały wysłane do Was listownie wkradł się błąd dotyczący wysokości składki rocznej na rzecz PZŁ. Otóż składka ta powinna wynosić 363,00zł, a  nie jak mylnie podano 357,00zł. 

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy i prosimy o terminowe regulowanie składek na konto PZŁ lub do Skarbnika Koła "Szarak".

Darz Bór

Zarząd Koła

Wymiana starych legitymacji

Koledzy.

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" przypomina, iż niebawem upływa termin wymiany starych legitymacji na nowe. Koledzy, którzy nie złożyli jeszcze stosownych dokumentów wraz ze zdjęciem, proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie. Wniosek dostępny jest na stronie PZŁ lub u Kolegi Łowczego Tadeusza Kaczyńskiego.

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Darz Bór 

Bezkonkurencyjna drużyna Szaraka

Zwycięstwem w wielkim stylu i to po raz kolejny zakończyły się Mistrzostwa Okręgu Ostrołęckiego PZŁ w strzelectwie myśliwskim, które odbyły się na strzelnicy w Stepna Michałki. Nasza drużyna w składzie: Krzysztof Domanowski, Jacek Karp i Zbigniew Wyszyński zajęła I miejsce z wynikiem 1227 punktów. W klasie powszechnej Koledzy powtórzyli sukces zajmując 3 pierwsze miejsca z następującą liczbą punktów: Krzysztof Domanowski 426pkt, Zbigniew Wyszyński 406pkt, Jacek Karp 395pkt. Serdecznie gratulujemy Kolegom tak wspaniałego występu, jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć oraz wdzięczni, że możemy poszczycić się tak świetnymi reprezentantami Koła Łowieckiego Szarak.

Serdecznie dziękujemy.

Darz Bór

Czytaj więcej...

Wielki sukces naszego młodego Sygnalisty

Czytaj więcej...

Szanowni Koledzy

 

Z ogromną satysfakcją pragnę podzielić się z Wami tą wspaniałą informacją, iż syn naszego Kolegi Jacka Karpia, Szymon reprezentując nasze Koło podczas konkursu sygnalistów w Radzyminie zajął I miejsce w klasie C z wynikiem 296 punktów na 300 możliwych do zdobycia. Sukces ten przypieczętował jeszcze zwycięstwem w kategorii regionalnej, także w  klasie C, czym zapewnił sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski Sygnalistów i będzie reprezentował tam Mazowsze, a przede wszystkim małkińskiego Szaraka. Pasmo sukcesów Szymka podczas tego konkursu to także I miejsce w kategorii zespołów. Szymek wystąpił w zespole Legato, w skład którego wchodzą: Dominika Orych, Janusz Gocaliński, Szymon Karp, Jan Segieda.

 

Przy okazji tych sukcesów chciałbym wspomnieć, iż Szymek brał w tym roku udział w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej (Mistrzostwa Polski Sygnalistów) w Goraju-Zamek gdzie zajął 13 miejsce zdobywając 277/300 punktów. Podczas tegoż festiwalu wraz z zespołem Legato w klasie C, zajął 3 miejsce.

 

W imieniu Koła Łowieckiego Szarak składam Szymkowi najserdeczniejsze gratulacje i życzę dalszych sukcesów w tej jakże trudnej i wymagającej sztuce, a Jackowi gratuluję tak wspaniałego i zdolnego Syna, pozytywnie zarażonego myśliwską pasją i chęcią kultywowania tradycji łowieckich.

 

Szymkowi życzę wytrwałości, wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji z reprezentowania naszego Koła podczas kolejnych konkursów, przeglądów i festiwali. Jesteśmy dumni z Twoich poczynań Szymon i wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy mogli wspólnie cieszyć się z Twoich sukcesów. 

Darz Bór

 

Czytaj więcej...

Władze Koła Szarak uzyskały absolutorium

Walne Zebranie Członków Koła odbyło się 15 czerwca 2019 roku już tradycyjnie w naszej Hubertówce. W trakcie zebrania Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za ubiegły rok oraz plany łowieckie i plan finansowy na kolejny rok. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań brali udział w dyskusji, a następnie udzielili absolutorium wszystkim Członkom Zarządu. Podczas Walnego Zebrania uzupełniony został także skład Komisji Rewizyjnej (po rezygnacji jednego z członków). Na członka Komisji zgłoszono 2 kandydatury: Kolegów Józefa Ciupę i Andrzeja Sadowskigo. W trakcie tajnego głosowania do Komisji wybrany został Kolega Andrzej Sadowski. Na zakończenie zebrania Łowczy Koła Kolega Tadeusz Kaczyński złożył podziękowania tym Kolegom, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w pracach na rzecz naszego Koła, w zwalczaniu drapieżników oraz dbałości o  łowiska.

Darz Bór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła "Szarak"

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak"zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZC.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

4.Przyjęcie porządku obrad WZC.

5.Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego WZC.

6.Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok ubiegły(merytoryczne i finansowe).

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

13.Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej (wybory uzupełniające).

14.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

15.Głosowanie i przedstawienie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej.

16.Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

17.Zakończenie obrad i zamknięcie posiedzenia WZC.

 

WZC odbędzie się w "Hubertówce". Obecność Członków Koła obowiązkowa.

 

Darz Bór 

Porządki czas zacząć!

Szanowni Koledzy.

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami, czas więc na wiosenne porządki. Zarząd Koła zaprasza na wiosenne prace porządkowe i pielęgnacyjne Hubertówki i przyległego terenu, które odbędzie się 13 kwietnia w sobotę o godzinie 9:00. Proszę, aby Koledzy zabrali ze sobą narzędzia ogrodnicze (podkaszarki, nożyce do żywopłotu, sekatory, grabie itp).

Do zobaczenia w sobotę.

Darz Bór

Prezes Koła Maciej Kaczyński

Ku przypomnieniu i utrwaleniu

Szanowni Koledzy.

Sezon polowań zbiorowych mamy już za sobą, ale myślę sobie, że jest to akurat czas na to, aby przypomnieć sobie lub ewentualnie przybliżyć kilka zasad, które obowiązują, a przynajmniej powinny obowiązywać podczas tych polowań. Jestem niezmiernie rad, iż w naszym Kole zasady te są dobrze znane, jednakże warto je sobie utrwalić, aby móc zawsze i wszędzie postępować zgodnie z etyką i tradycją łowiecką.

Serdecznie dziękuję Koledze Jackowi za opracowanie materiałów. files/Prowadzenie_polowania_zbiorowego.pdf

Darz Bór

 

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych

Czytaj więcej...26 stycznia odbyło się ostatnie zbiorowe polowanie w sezonie. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła wielu Kolegów, którzy licznie stawili się na zbiórkę. Polowanie prowadził Kolega Łowczy Tadeusz Kaczyński, który podczas odprawy poinstruował myśliwych o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas polowania oraz o etycznym zachowaniu się wobec zwierzyny. W tym dniu Święty Hubert darzył myśliwym i mogli oni zaobserwować w łowisku dużo zwierzyny, a szczęśliwcy pozyskali 3 dziki. Królem polowania został Kolega Zdzisław Puchalski, a wice królami Koledzy Józef Ciupa i Andrzej Kuciel. Na zakończenie, po odbytym pokocie myśliwi spotkali się przy gorącej herbacie w Hubertówce, aby podsumować miniony sezon opowieściami i przygodami z kniei.

Darz Bór

Czytaj więcej...

Ślemy Wam najlepsze życzenia

Czytaj więcej...Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Myśliwym, ich rodzinom oraz sympatykom myślistwa życzymy zdrowia i radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym oraz kniei.

Niech rok 2019 będzie rokiem samych udanych łowów i braterskiej atmosfery podczas myśliwskich spotkań.

Niech Święty Hubert ma Was w swojej opiece i przysporzy Wam wielu ciekawych wrażeń z pobytu w łowiskach.

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak".

Polowanie wigilijne 2018

Tegoroczne polowanie wigilijne w kole łowieckim "Szarak" odbyło się 16 grudnia, a rozpoczęła je zbiórka myśliwych, którzy przybyli do Hubertówki już przed godziną 8:00. Odprawę, przeszkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz polowanie poprowadził Prezes Koła Kolega Maciej Kaczyński, a uroczystą oprawę muzyczną przygotował i wykonał Szymon Karp, syn naszego Kolegi Jacka. Po odprawie myśliwi udali się na łowy, tym razem w planie do pozyskania były dziki, lisy i zające. Święty Hubert darzył Kolegom i już w pierwszym pędzeniu pozyskano pierwsze zające. Łącznie pozyskano 11 zajęcy, a królem polowania został gość naszego Koła Kolega Robert Parys, vice królem Kolega Marcin Wielgus, a ostatni tytuł przypadł w udziale Koledze Zbigniewowi Wyszyńskiemu. Wyróżnieni otrzymali okolicznościowe medale, a uroczysty pokot uświetniła piękna gra Szymona Karpia, który odegrał sygnały myśliwskie.

Darz Bór

Czytaj więcej...

Hubertowskie łowy - 2018

Czytaj więcej...Sławny rozumem, to starogeramńskie znaczenie imienia Hubert, który jest patronem Myśliwych. Jak głosi legenda nasz patron, obecnie Święty Hubert, nie zawsze był takim wspaniałym człowiekiem, jak można by oczekiwać od świętego. Jak wynika z opisów, był on osobą, która swą młodość spędziła na polowaniach, ucztach, prowadząc wręcz hulaszcze życie. Dopiero podczas polowania, które miało miejsce w Wielki Piątek 695 roku, Hubertowi objawił się dorodny biały jeleń, w którego rozłożystym porożu jaśniał gorejący krzyż. Przestraszony tym cudownym objawieniem Hubert (który dodatkowo miał usłyszeć głos samego Chrystusa) przeszedł cudowną przemianę, porzucił niezwłocznie pogaństwo i uciechy i przeszedł na służbę bożą, w następnie został biskupem Maastricht.

Czytaj więcej...