Aktualności

Zmiany w regulaminie strzeleckim

Witam Koledzy

Od marca bieżącego roku zmianie uległ Regulamin strzelecki PZŁ. Dodano  ową konkurencję strzelecką "Oś praktyczna", która od przyszłego roku zastąpi "Przeloty" i "Zająca". Niewielkiej modyfikacji uległo także nazewnictwo oraz zasady w konkurencjach "Oś" i "Krąg".

W zakładce możecie znaleźć podmienione pliki do zapoznania.

Dziękuję bardzo Koledze Jackowi Karpowi za informację i nowe materiały.

Darz Bór

Walne Zebranie Członków

Szanowni Koledzy.

Zarząd Koła "Szarak" informuję, iż ze względu na epidemię koronawirusa Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w kwietniu 2021 roku. Decyzja ta wynika z nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie, którą podpisał Prezydent Andrzej Duda w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Darz Bór

Niech Święty Hubert darzy w Nowym Roku

W nadchodzącym Roku życzymy Wam Koledzy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim dużo zdrowia, radości i szczęścia. Życzymy Wam dużo ludzkiej życzliwości, aby to co dla nas jest pasją spotykało się ze zrozumieniem i szacunkiem innych, a święty Hubert niech nam darzy.

Darz Bór i wszystkiego najlepszego.

Zarząd Koła SZARAK

Wigilijne łowy

Czytaj więcej...Wigilia to czas wspólnych spotkań w rodzinie, wśród przyjaciół, pośród osób, które łączy wspólna pasja. Tradycyjne spotkanie wigilijne odbyło się też w Kole Łowieckim "Szarak", a przedsmakiem wigilijnej kolacji były wspólne łowy, tym razem polowanie było na zające.

Poranne spotkanie Myśliwych odbyło się u Kolegi Roberta Kołodziejskiego, gdzie po odprawie poprowadzonej przez Kolegę Prezesa Macieja Kaczyńskiego, rozpoczęło się pierwsze pędzenie pośród okolicznych pól. W pierwszym pędzeniu Święty Hubert darzył zwierzynie i pomimo, że naganka wypłoszyła kilka zajęcy, to "przełamały" one linię naganki i umknęły sprzed oczu Myśliwych. Kolejne pędzenia były już dużo lepsze i pomimo pogody, która nie sprzyjała polowaniu na zające, udało się w 4 pędzeniach pozyskać 7 zajęcy. Królem polowania został Kolega Władek Jakiel. Po zakończonym polowaniu Myśliwi spotkali się w Hubertówce. W imieniu Zarządu najserdeczniejsze życzenia świąteczne złożył Prezes, życząc wszystkiego co najlepsze Myśliwym, ich rodzinom oraz znajomym, a następnie wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem. Przy wigilijnym stole odśpiewaliśmy kilka kolęd, a snute przez Starszyznę koła myśliwskie opowieści umilały wspólny czas.

Darz Bór

 

Czytaj więcej...

Składka roczna do PZŁ

Szanowni Koledzy

W dokumentach, które zostały wysłane do Was listownie wkradł się błąd dotyczący wysokości składki rocznej na rzecz PZŁ. Otóż składka ta powinna wynosić 363,00zł, a  nie jak mylnie podano 357,00zł. 

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy i prosimy o terminowe regulowanie składek na konto PZŁ lub do Skarbnika Koła "Szarak".

Darz Bór

Zarząd Koła

Wymiana starych legitymacji

Koledzy.

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" przypomina, iż niebawem upływa termin wymiany starych legitymacji na nowe. Koledzy, którzy nie złożyli jeszcze stosownych dokumentów wraz ze zdjęciem, proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie. Wniosek dostępny jest na stronie PZŁ lub u Kolegi Łowczego Tadeusza Kaczyńskiego.

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Darz Bór 

Bezkonkurencyjna drużyna Szaraka

Zwycięstwem w wielkim stylu i to po raz kolejny zakończyły się Mistrzostwa Okręgu Ostrołęckiego PZŁ w strzelectwie myśliwskim, które odbyły się na strzelnicy w Stepna Michałki. Nasza drużyna w składzie: Krzysztof Domanowski, Jacek Karp i Zbigniew Wyszyński zajęła I miejsce z wynikiem 1227 punktów. W klasie powszechnej Koledzy powtórzyli sukces zajmując 3 pierwsze miejsca z następującą liczbą punktów: Krzysztof Domanowski 426pkt, Zbigniew Wyszyński 406pkt, Jacek Karp 395pkt. Serdecznie gratulujemy Kolegom tak wspaniałego występu, jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć oraz wdzięczni, że możemy poszczycić się tak świetnymi reprezentantami Koła Łowieckiego Szarak.

Serdecznie dziękujemy.

Darz Bór

Czytaj więcej...

Wielki sukces naszego młodego Sygnalisty

Czytaj więcej...

Szanowni Koledzy

 

Z ogromną satysfakcją pragnę podzielić się z Wami tą wspaniałą informacją, iż syn naszego Kolegi Jacka Karpia, Szymon reprezentując nasze Koło podczas konkursu sygnalistów w Radzyminie zajął I miejsce w klasie C z wynikiem 296 punktów na 300 możliwych do zdobycia. Sukces ten przypieczętował jeszcze zwycięstwem w kategorii regionalnej, także w  klasie C, czym zapewnił sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski Sygnalistów i będzie reprezentował tam Mazowsze, a przede wszystkim małkińskiego Szaraka. Pasmo sukcesów Szymka podczas tego konkursu to także I miejsce w kategorii zespołów. Szymek wystąpił w zespole Legato, w skład którego wchodzą: Dominika Orych, Janusz Gocaliński, Szymon Karp, Jan Segieda.

 

Przy okazji tych sukcesów chciałbym wspomnieć, iż Szymek brał w tym roku udział w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej (Mistrzostwa Polski Sygnalistów) w Goraju-Zamek gdzie zajął 13 miejsce zdobywając 277/300 punktów. Podczas tegoż festiwalu wraz z zespołem Legato w klasie C, zajął 3 miejsce.

 

W imieniu Koła Łowieckiego Szarak składam Szymkowi najserdeczniejsze gratulacje i życzę dalszych sukcesów w tej jakże trudnej i wymagającej sztuce, a Jackowi gratuluję tak wspaniałego i zdolnego Syna, pozytywnie zarażonego myśliwską pasją i chęcią kultywowania tradycji łowieckich.

 

Szymkowi życzę wytrwałości, wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji z reprezentowania naszego Koła podczas kolejnych konkursów, przeglądów i festiwali. Jesteśmy dumni z Twoich poczynań Szymon i wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy mogli wspólnie cieszyć się z Twoich sukcesów. 

Darz Bór

 

Czytaj więcej...

Władze Koła Szarak uzyskały absolutorium

Walne Zebranie Członków Koła odbyło się 15 czerwca 2019 roku już tradycyjnie w naszej Hubertówce. W trakcie zebrania Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za ubiegły rok oraz plany łowieckie i plan finansowy na kolejny rok. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań brali udział w dyskusji, a następnie udzielili absolutorium wszystkim Członkom Zarządu. Podczas Walnego Zebrania uzupełniony został także skład Komisji Rewizyjnej (po rezygnacji jednego z członków). Na członka Komisji zgłoszono 2 kandydatury: Kolegów Józefa Ciupę i Andrzeja Sadowskigo. W trakcie tajnego głosowania do Komisji wybrany został Kolega Andrzej Sadowski. Na zakończenie zebrania Łowczy Koła Kolega Tadeusz Kaczyński złożył podziękowania tym Kolegom, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w pracach na rzecz naszego Koła, w zwalczaniu drapieżników oraz dbałości o  łowiska.

Darz Bór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła "Szarak"

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak"zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZC.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

4.Przyjęcie porządku obrad WZC.

5.Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego WZC.

6.Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok ubiegły(merytoryczne i finansowe).

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

13.Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej (wybory uzupełniające).

14.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

15.Głosowanie i przedstawienie wyników przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej.

16.Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

17.Zakończenie obrad i zamknięcie posiedzenia WZC.

 

WZC odbędzie się w "Hubertówce". Obecność Członków Koła obowiązkowa.

 

Darz Bór 

Porządki czas zacząć!

Szanowni Koledzy.

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami, czas więc na wiosenne porządki. Zarząd Koła zaprasza na wiosenne prace porządkowe i pielęgnacyjne Hubertówki i przyległego terenu, które odbędzie się 13 kwietnia w sobotę o godzinie 9:00. Proszę, aby Koledzy zabrali ze sobą narzędzia ogrodnicze (podkaszarki, nożyce do żywopłotu, sekatory, grabie itp).

Do zobaczenia w sobotę.

Darz Bór

Prezes Koła Maciej Kaczyński

Ku przypomnieniu i utrwaleniu

Szanowni Koledzy.

Sezon polowań zbiorowych mamy już za sobą, ale myślę sobie, że jest to akurat czas na to, aby przypomnieć sobie lub ewentualnie przybliżyć kilka zasad, które obowiązują, a przynajmniej powinny obowiązywać podczas tych polowań. Jestem niezmiernie rad, iż w naszym Kole zasady te są dobrze znane, jednakże warto je sobie utrwalić, aby móc zawsze i wszędzie postępować zgodnie z etyką i tradycją łowiecką.

Serdecznie dziękuję Koledze Jackowi za opracowanie materiałów. files/Prowadzenie_polowania_zbiorowego.pdf

Darz Bór