Aktualności

Niech nam Bór Darzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" Małkinia Górna składa Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku. Życzymy Wam, aby święty Hubert każdego dnia otaczał Was swoją opieką. Życzymy Wam samych miłych chwil spędzonych w kniei w zgodzie z naturą i w poszanowaniu etyki i tradycji łowieckich.

Darz Bór

Ostatnie pożegnanie

 

Z przykrością informujemy, iż 30 grudnia 2020 roku zmarł nasz

Kolega Józef Ciupa.

 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Kolegi Józefa, składamy Rodzinie Zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia od Kolegów z Koła Łowieckiego "Szarak" w Małkini Górnej.

 

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 2 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w kościele p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej.

 

Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego "Szarak"

 

Ile jeszcze potrwa zakaz polowań zbiorowych?

Minęło już 5 tygodni od czasu, kiedy wprowadzony został zakaz polowań zbiorowych i nadal nie ma żadnych informacji, czy i kiedy zostanie on zniesiony. W środowisku myśliwych wiele się mówi na ten temat, głównie pod kątem wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę. Zarząd Główny PZŁ pisemnie zwrócił się do Edwarda Siarki – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz do Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o możliwość wznowienia organizacji polowań zbiorowych. Dodatkowo zwrócono też uwagę na konieczność zwalczania ASF oraz ochrony pól i lasów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. Nie bez znaczenie jest też fakt, iż wstrzymanie polowań zbiorowych będzie miało bardzo istotny wpływ na realizację rocznych planów łowieckich.

Jak wynika z odpowiedzi uzyskanych z powyższych resortów, w obydwu trwają prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które ostatecznie pozwolą na przywrócenie polowań zbiorowych.

No cóż. Nam pozostaje tylko czekać na szybką, rozsądną decyzję, która pozwoli przywróci polowania zbiorowe, oczywiście przy bezwzględnym przestrzeganiu przez myśliwych zasad epidemiologicznych obowiązujących w danym momencie.

Darz Bór

Zakaz organizowania polowań zbiorowych

Szanowni Koledzy.

W dniu 23 października 2020 roku w Dzienniku Ustaw (poz.1871) opublikowano zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej tekst dotyczący zgromadzeń czyli między innymi polowań zbiorowych oraz stanowisko Zarządu Głównego PZŁ.

Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

 

Wobec powyższego Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. W ramach znowelizowanych przepisów Rada Ministrów podzieliła bowiem wszelkie zgromadzenia ludzkie na dwie grupy tj. na te polegające Prawu o zgromadzeniach oraz pozostałe. Limit pięciu osób uczestniczących w zgromadzeniu dotyczy jedynie zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, którymi polowania zbiorowe nie są. Oznacza to, że polowania zbiorowe, jako stanowiące zgromadzenia inne niż te regulowane Prawem o zgromadzeniach, są zakazane niezależnie od ilości uczestników. Polowania zbiorowe nie mieszczą się też w żadnym z wyłączeń opisanych w § 28 ust. 9 pkt 1 i 2 znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Darz Bór

Elektroniczna książka polowań

Szanowni Koledzy.

Decyzją Zarządu Koła postanowiono o wprowadzeniu elektronicznej książki ewidencji polowań. W związku z tym każdy myśliwy, który będzie chciał wykonywać polowania indywidualne proszony jest o przesłanie na adres mailowy Koła lub do Kolegi Andrzeja Sadowskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujących danych: numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Brak tych danych uniemożliwi Kolegom wykonywanie indywidualnych polowań. Bardzo prosimy o jak najszybsze przekazanie powyższych danych (najpóźniej do 30 września 2020r.) z uwagi na to, iż od października chcielibyśmy, aby wpisów do wyjść w łowiska dokonywać już tylko w książce elektronicznej.

Zarząd Koła "Szarak"

Darz Bór

Zmiany w regulaminie strzeleckim

Witam Koledzy

Od marca bieżącego roku zmianie uległ Regulamin strzelecki PZŁ. Dodano  ową konkurencję strzelecką "Oś praktyczna", która od przyszłego roku zastąpi "Przeloty" i "Zająca". Niewielkiej modyfikacji uległo także nazewnictwo oraz zasady w konkurencjach "Oś" i "Krąg".

W zakładce możecie znaleźć podmienione pliki do zapoznania.

Dziękuję bardzo Koledze Jackowi Karpowi za informację i nowe materiały.

Darz Bór

Walne Zebranie Członków

Szanowni Koledzy.

Zarząd Koła "Szarak" informuję, iż ze względu na epidemię koronawirusa Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w kwietniu 2021 roku. Decyzja ta wynika z nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie, którą podpisał Prezydent Andrzej Duda w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Darz Bór

Niech Święty Hubert darzy w Nowym Roku

W nadchodzącym Roku życzymy Wam Koledzy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim dużo zdrowia, radości i szczęścia. Życzymy Wam dużo ludzkiej życzliwości, aby to co dla nas jest pasją spotykało się ze zrozumieniem i szacunkiem innych, a święty Hubert niech nam darzy.

Darz Bór i wszystkiego najlepszego.

Zarząd Koła SZARAK

Wigilijne łowy

Czytaj więcej...Wigilia to czas wspólnych spotkań w rodzinie, wśród przyjaciół, pośród osób, które łączy wspólna pasja. Tradycyjne spotkanie wigilijne odbyło się też w Kole Łowieckim "Szarak", a przedsmakiem wigilijnej kolacji były wspólne łowy, tym razem polowanie było na zające.

Poranne spotkanie Myśliwych odbyło się u Kolegi Roberta Kołodziejskiego, gdzie po odprawie poprowadzonej przez Kolegę Prezesa Macieja Kaczyńskiego, rozpoczęło się pierwsze pędzenie pośród okolicznych pól. W pierwszym pędzeniu Święty Hubert darzył zwierzynie i pomimo, że naganka wypłoszyła kilka zajęcy, to "przełamały" one linię naganki i umknęły sprzed oczu Myśliwych. Kolejne pędzenia były już dużo lepsze i pomimo pogody, która nie sprzyjała polowaniu na zające, udało się w 4 pędzeniach pozyskać 7 zajęcy. Królem polowania został Kolega Władek Jakiel. Po zakończonym polowaniu Myśliwi spotkali się w Hubertówce. W imieniu Zarządu najserdeczniejsze życzenia świąteczne złożył Prezes, życząc wszystkiego co najlepsze Myśliwym, ich rodzinom oraz znajomym, a następnie wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem. Przy wigilijnym stole odśpiewaliśmy kilka kolęd, a snute przez Starszyznę koła myśliwskie opowieści umilały wspólny czas.

Darz Bór

 

Czytaj więcej...

Składka roczna do PZŁ

Szanowni Koledzy

W dokumentach, które zostały wysłane do Was listownie wkradł się błąd dotyczący wysokości składki rocznej na rzecz PZŁ. Otóż składka ta powinna wynosić 363,00zł, a  nie jak mylnie podano 357,00zł. 

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy i prosimy o terminowe regulowanie składek na konto PZŁ lub do Skarbnika Koła "Szarak".

Darz Bór

Zarząd Koła

Wymiana starych legitymacji

Koledzy.

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" przypomina, iż niebawem upływa termin wymiany starych legitymacji na nowe. Koledzy, którzy nie złożyli jeszcze stosownych dokumentów wraz ze zdjęciem, proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie. Wniosek dostępny jest na stronie PZŁ lub u Kolegi Łowczego Tadeusza Kaczyńskiego.

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Darz Bór 

Bezkonkurencyjna drużyna Szaraka

Zwycięstwem w wielkim stylu i to po raz kolejny zakończyły się Mistrzostwa Okręgu Ostrołęckiego PZŁ w strzelectwie myśliwskim, które odbyły się na strzelnicy w Stepna Michałki. Nasza drużyna w składzie: Krzysztof Domanowski, Jacek Karp i Zbigniew Wyszyński zajęła I miejsce z wynikiem 1227 punktów. W klasie powszechnej Koledzy powtórzyli sukces zajmując 3 pierwsze miejsca z następującą liczbą punktów: Krzysztof Domanowski 426pkt, Zbigniew Wyszyński 406pkt, Jacek Karp 395pkt. Serdecznie gratulujemy Kolegom tak wspaniałego występu, jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć oraz wdzięczni, że możemy poszczycić się tak świetnymi reprezentantami Koła Łowieckiego Szarak.

Serdecznie dziękujemy.

Darz Bór

Czytaj więcej...