Jubileusz 65-lecia Koła "Szarak"

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Małkini Górnej ma zaszczyt zaprosić Was na uroczystość z okazji Jubileuszu 65-lecia Koła Łowieckiego "Szarak". Uroczystość odbędzie się w dniu 19 września 2015 roku, a jej przebieg wyglądał będzie następująco: 17:45 Zbiórka przed kościołem P.W. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Gornej przy ulicy Nurskiej, 18:00 Uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz hejnalistów myśliwskich, 19:00 Bal Myśliwski w Internacie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej.

Szczegóły dotyczące Balu Myśliwskiego znajdą Koledzy w zaproszeniach, które już niebawem dotrą listownie.

Darz Bór

Łowczy Koła Tadeusz Kaczyński