65-lecie Koła Łowieckiego SZARAK w Małkini Górnej

b_250_188_16777215_00_https___lh3.googleusercontent.com_-mkw-oPjrN80_VgWBUYU6X4I_AAAAAAAADn8_OJXKIkHHagg_s640-Ic42_65-lecie_kola_szarak_malkinia-22.jpg"Co nas tam prowadzi w głuche noce? Co każe czołgać się w stronę wschodzącego słońca? Co nam każe polować? Co za siłę ma to hobby, sprowadzające nas z asfaltowych szlaków cywilizacji w ostatnie bagienne uroczyska? (…..) - natura.
        Roman Bratny

 

65-lecie naszego Koła uroczyście obchodzono w dniu 19 września 2015 roku. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Krzysztofa Knajpa, kapelana myśliwych, członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce. Podczas mszy modliliśmy się nie tylko o pomyślność dla myśliwych i powodzenie na polowaniu, ale także za naszych kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów, a ich nazwiska zostały przypomniane zgromadzonym przez kapelana celebrującego mszę. Msza uświetniona była przez poczty sztandarowe z kół łowieckich oraz oprawę muzyczną zespołu sygnalistów myśliwskich z Lidzbarka.


Po mszy uczestnicy uroczystości przemieścili się do sali, w której odbyła się druga część uroczystości.

Tę część rozpoczął Prezes naszego Koła Maciej Kaczyński, który powitał zebranych gości, a wśród nich: ks. Kanonika Henryka Stawiereja, ks. Kapelana Krzysztofa Knajpa Członka Zarządu PZŁ Okręgu Ostrołęckiego, Prezesa Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej Edwarda Kłosa, Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Łomży Jerzego Włostowskiego, Wójt Gminy Małkinia Górna Panią Bożenę Kordek, Prezesa KŁ „Mykita” w Ostrowi Maz. Zbigniewa Kempisty, Łowczego KŁ „Mykita” w Ostrowi Maz. Sławomira Przeździeckiego, Prezesa KŁ „Puszcza” Warszawa Olgierda Jabłońskiego, Prezesa KŁ „Bekas” Warszawa Krzysztofa Twardziaka, Łowczego KŁ „Bekas” Warszawa Tadeusza Staniaszka, V-ce Prezesa KŁ „Jenot” w Komorowie Tomasza Koczarę, Skarbnika KŁ „Jenot” w Komorowie Piotra Długołęckiego, Prezesa Sądu Łowieckiego Michała Pieńkowskiego.


Po oficjalnym powitaniu gości Prezes w dużym skrócie przypomniał historię naszego Koła. Kolejnym ważnym punktem naszych uroczystości było wręczenie Koledze Józefowi Zawistowskiemu brązowego medalu zasługi łowieckiej. Po dekoracji głos zabrali goście, którzy oprócz gratulacji i życzeń przekazali Koledze łowczemu upominki dla Koła.


Kiedy już wszyscy goście zakończyli swoje wystąpienia, zebrani mogli raz jeszcze i w nieco dłużej wysłuchać sygnałów myśliwskich oraz utworów muzyki rozrywkowej w wykonaniu zespołu hejnalistów z Lidzbarka, a gdy przebrzmiały już ostatnie dźwięki rogów, na uczestników oczekiwał znakomity posiłek oraz wspaniała zabawa do białego rana.