Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

29 kwietnia odbyło się w naszym Kole Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego podsumowano ubiegły rok gospodarczy oraz dokonano wyboru Władz Koła. Zarząd przedstawił zebranym Członkom sprawozdanie z wykonania budżetu oraz realizacji łowieckiego planu gospodarczego. Zebrani z uwagą wysłuchali sprawozdań, zabierali głos w dyskusji i ocenili pracę wszystkich członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory nowych Władz Koła. W trakcie tajnego głosowania dokonano wyboru Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej w osobach: Tadeusz Kaczyński - Łowczy, Maciej Kaczyński - Prezes, Andrzej Sadowski - Wice Łowczy, Jerzy Maliszewski - Sekretarz, Robert Kowalski - Skarbnik. Komisja Rewizyjna - Józef Zawistowski -Przewodniczący, Zbigniew Wyszyński - Członek, Łukasz Piotrowski - członek.

Serdecznie gratulujemy wybranym do władz Myśliwym i życzymy im sukcesów w pracy na rzecz Koła Łowieckiego "Szarak".

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

Darz Bór