Prace remontowo-gospodarcze

Szanowni Koledzy.

Zarząd Koła przypomina, iż do 31 sierpnia 2021 roku każdy Członek Koła zobowiązany jest do wpłaty składki na rzecz Koła w wysokości 400,00zł na konto Koła lub bezpośrednio do Skarbnika Koła. Zarząd zaprasza wszystkich Członków Koła w dniu 4 września na godzinę 10:00 do Hubertówki w celu wykonania prac gospodarczych na rzecz Koła - obecność wszystkich obowiązkowa. W tym dniu planowane są następujące prace: remont ambon, paśników i podsypów oraz prace porządkowe wokół Hubertówki. Proszę zabrać ze sobą odpowiednie narzędzia. Zarząd informuje także. iż polowania zbiorowe na kaczki są odwołane. Na dołkach, na rzece Bug i Pukawce można polować indywidualnie w soboty i niedziele.

Darz Bór