Władze Koła Szarak uzyskały absolutorium

Walne Zebranie Członków Koła odbyło się 15 czerwca 2019 roku już tradycyjnie w naszej Hubertówce. W trakcie zebrania Zarząd przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za ubiegły rok oraz plany łowieckie i plan finansowy na kolejny rok. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdań brali udział w dyskusji, a następnie udzielili absolutorium wszystkim Członkom Zarządu. Podczas Walnego Zebrania uzupełniony został także skład Komisji Rewizyjnej (po rezygnacji jednego z członków). Na członka Komisji zgłoszono 2 kandydatury: Kolegów Józefa Ciupę i Andrzeja Sadowskigo. W trakcie tajnego głosowania do Komisji wybrany został Kolega Andrzej Sadowski. Na zakończenie zebrania Łowczy Koła Kolega Tadeusz Kaczyński złożył podziękowania tym Kolegom, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w pracach na rzecz naszego Koła, w zwalczaniu drapieżników oraz dbałości o  łowiska.

Darz Bór