Ku przypomnieniu i utrwaleniu

Szanowni Koledzy.

Sezon polowań zbiorowych mamy już za sobą, ale myślę sobie, że jest to akurat czas na to, aby przypomnieć sobie lub ewentualnie przybliżyć kilka zasad, które obowiązują, a przynajmniej powinny obowiązywać podczas tych polowań. Jestem niezmiernie rad, iż w naszym Kole zasady te są dobrze znane, jednakże warto je sobie utrwalić, aby móc zawsze i wszędzie postępować zgodnie z etyką i tradycją łowiecką.

Serdecznie dziękuję Koledze Jackowi za opracowanie materiałów. files/Prowadzenie_polowania_zbiorowego.pdf

Darz Bór