Uzupełnienie porządku Walnego Zebrania Członków Koła

Szanowni Koledzy.

Bardzo proszę o uwzględnienie uzupełnienia porządku obrad na Walne Zebranie Członków Koła "Szarak", które odbędzie się dnia 16 czerwca 2018 roku.

Do porządku obrad wprowadza się następujące zmiany:

pkt.14A.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na członka Koła Kolegi Marcina Sadowskiego

pkt.14B.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na członka Koła Kolegi Adama Kopaniarza

Przepraszam za powstałe niedopatrzenie i pozostaję z poważaniem.

Darz Bór

Łowczy Koła Tadeusz Kaczyński