Informacje Zarządu Koła "Szarak"

Szanowni Koledzy.

Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" serdecznie zaprasza na zawody strzeleckie Koła, które odbędą się dnia 19 maja na strzelnicy w Ciechanowcu. Początek zawodów godzina 10:00. Prosimy o przybycie na zawody ze swoimi rodzinami.

 

27 maja (niedziela) o godzinie 10:00 Członkowie Koła proszeni są o przybycie do Hubertówki, gdzie odbędą się prace porządkowe i pielęgnacyjne.

 

Informujemy Kolegów, iż w dniu 16 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00 w Hubertówce, odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła.

Prosimy o zaplanowanie swoich obowiązków tak, aby w proponowanych terminach jak najliczniej uczestniczyć w powyższych wydarzeniach.

Darz Bór

Łowczy Koła Tadeusz Kaczyński