rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Walne Zebranie Członków Koła "Szarak"

b_250_141_16777215_00_images_Zdjecia2016_12.jpg11 czerwca, w piękne sobotnie popołudnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła Łowieckiego "Szaraka" Małkinia Górna. W zebraniu uczestniczyło ok. 30 Członków Koła, a więc było ono prawomocne i można było procedować w pierwszym terminie. Podczas zebrania Kolega Łowczy Tadeusz Kaczyński złożył sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu oraz wydatków jakie poniosło Koło w roku sprawozdawczym. Po wysłuchaniu sprawozdań, opinii Komisji Rewizyjnej i dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium za ubiegły rok pracy na rzecz Koła. Następnie przedstawiono, przedyskutowano i przegłosowano budżet i plan gospodarczy na kolejny rok. Ostatnim elementem zebrania było wręczenie dyplomów dla najlepszych strzelców w zawodach Koła, które odbyły się w maju na strzelnicy w Ciechanowcu. Serdecznie dziękuję Zarządowi za pracę na rzecz Koła i gratuluję jednogłośnego skwitowania ich pracy.

Darz Bór